Logo
THPT NGUYỄN TRÃI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Khu phố 9, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

 02513 884 351

c3.nguyentrai@dongnai.edu.vn