Logo
THPT NGUYỄN TRÃI

Ban Giám hiệu:


BÍ THƯ CHI BỘ- HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Phương Ngọc
Phụ trách chung các hoạt động của trường, phụ trách nhân sự, tài chính

P. BÍ THƯ CHI BỘ- P. HIỆU TRƯỞNG
Th.s Nguyễn Văn Duyên
Phụ trách cơ sở vật chất, công tác hành chính

CHI ỦY VIÊN- P. HIỆU TRƯỞNG
Th.s Nguyễn Đức Thẩm
Phụ trách công tác chuyên môn

CHI ỦY VIÊN- P. HIỆU TRƯỞNG
Th.s Nguyễn Thị Nhãn
Phụ trách công tác công đoàn, thi đua khen thưởng

Đoàn thể:

  • Chủ tịch công đoàn: Th.s Nguyễn Thị Nhãn
  • Bí thư đoàn trường: Th.s Nguyễn Minh Quân

Bộ máy tổ chức chuyên môn năm học 2023-2024

  • Tổ Toán: Số thành viên 10 (02 trình độ Ths, 08 CN) Tổ trưởng chuyên môn Thầy Khương Nguyễn Đức Duy, tổ phó Th.s Thầy Đinh Văn Trung
  • Tổ Lý - Công nghệ CN: Số thành viên 09 (04 trình độ Ths, 05 CN) Tổ trưởng chuyên môn Th.s Hà Văn Hải
  • Tổ Hóa học- Sinh học: Số thành viên 12 (03 trình độ Ths, 09 CN) Tổ trưởng chuyên môn Cô Thái Thị Hường, Tổ phó Th.s Hoàng Huy Hiệp 
  • Tổ TDQP - Tin học: Số thành viên 09 (03 trình độ Ths, 06 CN) Tổ trưởng chuyên môn Th.s Lê Ngọc Thành Long
  • Tổ Ngoại ngữ: Số thành viên 09 (03 trình độ Ths, 06 trình độ CN) Tổ trưởng chuyên môn Th.s Phạm Thị Thu Thảo
  • Tổ Sử - Địa - GDCD: Số thành viên 10 (03 trình độ Ths, 07 CN) Tổ trưởng chuyên môn Cô Phạm Thị Hồng, tổ phó Th.s Đinh Thị Thu Thủy 
  • Tổ Ngữ văn: Số thành viên 06 (02 trình độ Ths, 06 CN) Tổ trưởng chuyên môn Cô Nguyễn Thị Bích Đào
  • Tổ Hành chính văn phòng: Số thành viên 06, 04 BGH (03 trình độ Ths) Tổ trưởng Cô Vũ Thị Thanh Liêm
Share with friends